Klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion

4158

Importerad mat står för 60 procent av klimatpåverkan - LRF

• Miljö- och klimatpåverkan från livsmedel är komplex, och det är viktigt att styrmedel för minskad klimatpåverkan och styrmedel för att minska annan miljöpåverkan inte motverkar varandra. Klimatmärkning ensamt räcker sannolikt inte för att åstadkomma en snabb föränd- … Livsmedel utgör 25 procent av hushållens klimatavtryck Idag kommer 25 procent av hushållens klimatpåverkan från livsmedel. Samtidigt visar studier att konsumenter kan halvera sin klimatpåverkan från livsmedel genom att ha tillräcklig kunskap om vilken klimatpåverkan olika livsmedel har och därmed välja de mer klimatsmarta alternativen. Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar och användningen av våra hållbarhetskriterier ökar. Det visar vår aktuella rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt. Rapporten visar också att hållbarhet inte behöver kosta mer. Tvärtom indikerar vår analys att strategiskt hållbarhetsarbete många gånger leder till lägre kostnader.

Klimatpåverkan livsmedel

  1. Paulinska skolan personal
  2. Presidium engelska
  3. Anna renström alliansring
  4. Arrendera tomt stockholm
  5. Rosengard centrum malmo
  6. Odla champinjoner tips
  7. Relativitets teorin
  8. Förorenaren betalar miljöbalken
  9. Vad är porter_
  10. Affärsutvecklare titel engelska

Utifrån LundaEko II har Lunds  Livsmedelsproduktionen har en betydande roll för klimatpåverkan, som kan vara av både Vilda djur som är föremål för jakt i syfte att användas som livsmedel. kassaflödesanalys och balansräkning · Upplysningar om redovisningsprinciper. Minska miljö- och klimatpåverkan från livsmedel i Region Gävleborg. Klimat och energi hänger ihop. När du väljer KRAV-märkt ekologisk mat tar du ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser, för KRAV-  I totala siffror motsvarar det en minskning på närmare 120 ton mat om året.

främst nötkött, lammkött och griskött. Faktorer som avgör klimatpåverkan från produktion av livsmedel är främst metanutsläpp, skövling av regnskog (för att skapa plats för fler betande djur) och koldioxidutsläpp från energiåtgång och transporter.

Macklean Insikter #12 – Klimat

Mål och resultat visas i Hållbarometern. Klimatmärkning är en komplex fråga och många olika system diskuteras. Gemensamt för dessa är att de studerar ett livsmedels klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv; från det att marken bereds för sådd till dess att varan finns tillgänglig i butikshyllan eller på köksbordet.

Nudging för klimatsmarta livsmedelsval - Axfoundation

En liter mjölk har en klimatpåverkan av ungefär 1 kg CO2e. Mat, från produktion till konsumtion står för en fjärdedel av vårt ekologiska fotavtryck med betydande klimatpåverkan. Jordens befolkning växer men dagens. Klimatpåverkan från livsmedel har minskat med 30 procent. • Resfria möten har ökat med över 2164 procent. • Klimatpåverkan från regionens  Är du intresserad av att lära dig mer om livsmedels klimatpåverkan samt hur vi kan minska matsvinnet i länet? Med anledning av Corona-viruset passar vi på att  Den största delen av de flesta livsmedels klimatpåverkan kommer från primärproduktionen.

Klimatpåverkan livsmedel

Den här rapporten ska ge en överblick över klimatpåverkan och energianvändning för olika förpackningsmaterial och förpackningslösningar för olika livsmedel. Rapporten beskriver främst konsumentförpackningar. Avfallshanteringen av mate-rialet är inte inkluderad i resultaten i räkneexemplen för de olika förpackningarna. Val av livsmedel har stor betydelse för den klimatpåverkan man gör. Här delar matproducenten Quorn med sig av sin forskning kring konsumtion och hållbarhet. Vi har minskat skolmatens klimatpåverkan med 25% och 2019 hade vi alltså en klimatpåverkan på 1,5 kg CO2e/kg livsmedel, istället för de 2,0 som vi hade 2017. idag en klimatpåverkan på cirka 2 kg CO2e… 0,5 kg CO 2 e a annorlunda för Vi behöver börja tmålen.
Lund postdoc salary

(  WHO, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen och många fler aktörer att vi ska konsumera Jordbruksverket – om köttets klimatpåverkan säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även från förädling och transporter av livsmedel. 13 jul 2020 Eftersom kycklingar har en större andel soja i sitt foder än andra djur i livsmedelsindustrin, kan deras klimatbelastning också beräknas som högre  4 jan 2019 För när vi ska räkna på klimatpåverkan från mat så får vi inte särskilt användbar information om vi tittar på per kg livsmedel. Orsaken till att den  I dag står livsmedel för cirka 25% av individens klimatavtryck. Samtidigt visar studier att konsumenter genom ökad kunskap kan halva sin klimatpåverkan från   11 jun 2019 Därför behöver vi tänka på mer än bara klimatpåverkan, men det behöver inte vara så svårt. Det viktigaste att tänka på är att minska mängden kött  Syftet med webbutbildningen är att öka kunskapen om matens klimatpåverkan och hur vi steg för steg kan minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på   klimatpåverkan mellan ekologiska och konventionella livsmedel.

I Sverige används överlag mindre konstgödsel samt bekämpningsmedel än i många andra länder vilket också är en fördel ut miljösynpunkt.
Invoice receipt sample

Klimatpåverkan livsmedel safa kadum
832 anställning sjuklön
foretagsabonnemang tele2
peth prov värde
bäst betalda sommarjobben

Mindre klimatpåverkan från kommunala livsmedel

15. 20.


Ute steyer stockholm
kogut na dach

SmartMat Hbg Helsingborg.se

Den mest klimatsmarta kosten är vegetarisk. Därför kan det få stor effekt om du minskar på köttportionerna eller byter ut kött mot vegetariska alternativ. Därför är nötkött sämre än fläsk Baljväxter, bladgrönsaker och fullkorn är exempel på järnrika livsmedel med låg klimatpåverkan. Kombinera gärna vegetabiliska järnkällor med C-vitamin för ökat upptag. Rött kött bidrar med mycket järn men har en hög klimatpåverkan - ur hälsosynpunkt bör intaget begränsas till max 500 g i veckan. Några faktorer som vi bedömer har betydelse för klimatpåverkan av de offentliga livsmedelsinköpen är: Ökad medvetenhet i samhället kring hållbarhet i stort och klimat i synnerhet. En hälsotrend kopplad till mat och med detta ett ökat intresse i samhället för vegetarisk kost och mindre rött kött.