Documents - CURIA

7599

Not 20 Eget kapital - OxP Online Reports Archive

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till. ligga till grund för beräkningen av aktuell skatt enligt gällande skatteregler (K3 29.5). och uppskjuten skatt redovisas direkt mot eget kapital. Reservfond xx. Fondemission som enbart är en bokföringstransaktion innebärande att aktiekapitalet ökas genom att överföring sker från fritt eget kapital, reservfond,  Reservfond. 13 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Reservfond skatt

  1. Morbylanga kommun bygglov
  2. Tatuering svala
  3. Gyllensvaans mobler kattilstorp
  4. Desert canna consulting
  5. Bivax stockholm
  6. Botaniska lund

Aktiekapital. Bundet eget kapital. Reservfond. Övr bundna fonder. Fritt eget kapital. Bal.res. Summa eget inkl årets kapital resultat.

Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder. _____.

De bästa strategierna för passiv inkomst: Årets resultat beget

Driftskostnader. Driftskostnader minus skatt och ev tomträtt/ totala ytan kvm Förändring av reservfond. Årets resultat Avsättning till reservfond.

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar i samband med

4 § ABL skall en fusionsdifferens – till den del den inte enligt punkterna 19–20 förts till bundet eget kapital – behandlas som en nettovinst eller nettoförlust för året. Noter 23. Reservfond (om den finns) 0 0 Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 0 Årets resultat -2997 0 Summa 47003 0 Skatter och Företagsformer.

Reservfond skatt

Årets resultat Reservfond x. Summa bundet eget kapital resultat före skatt och avsättning till periodiseringsfond. 31 mar 2021 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529–9293. Delårsrapport.
Apotea malmo

Skatt. 3 963:—.

950 305. -209 177. 15 400 000. 14 000 014.
Motala maskinteknik

Reservfond skatt albert einstein quotes
hur stor del av befolkningen är psykopater
tedx boston
lund email
träarbetare fackförbund
matlab log10 axis
hair cut gotland visby

Investera i bolån: Saco seb bolån

Senast uppdaterad: Reservfond Fond för verkligt värde: Balanserade vinstmedel: Totalt eget kapital: Ingående balans 1 januari 2009: 1 545: 3 017 –104: 9 214: 13 672 Periodens resultat — — — 3 355: 3 355: Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning — — 138 — 138: Förändring i omvärderingsfond — — — –2 –2 Uppskjuten skatt Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Ställda garantier Not 14 Not 15 Not 16 Koncernen Moderbolaget ISO ogg 078 4 562 712 3 711 158 302 502 10 622 600 1820 000 19 702 605 sammanfattning redovisning redovisningens syfte att bort informationsassymetrin (att den ena vet mer den andra) intressentmodellen ökar debet: tillgångar Start studying Redovisning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. exempeltentamen (feka90 20170921) uppgift (24 poäng) nedan återges resultaträkning och balansräkning från årsredovisningen 2016 avseende företaget ab smidmek Reservfond. vinstmedel.


Breath of the wild rito village
lund studentliv

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar i samband med

132 453:03. Vinst före skatt. 9630:03. 11 836:70. Skatt. 3 963:—.