Lärobok: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - NanoPDF

5130

SKOLSKÖTERSKANS HÄLSOFRÄMJANDE OCH - DiVA

Skol-VIPS-folder medföljer boken. Att arbeta som skolsköterska är till stor del ett jobb som syftar till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna. Det görs till stor del genom det basprogram vi har. Detta innebär att vi bland annat ska vaccinera alla elever enligt det … Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det hälsofrämjande arbetet har skolsköterskan en viktig roll relaterad till sitt uppdrag i Elevhälsan där det finns möjlighet att fånga upp elever i riskzon och därigenom arbeta förebyggande mot … Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång … Skolhälsovården har en nyckelposition i det förebyggande arbetet för att främja hälsa, och dess roll inom skolan har därigenom förstärkts.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

  1. Sven hagström statens fastighetsverk
  2. But that none of my business
  3. Easy covers to play
  4. Sommarjobb nymolla
  5. Kalkylator program bygg
  6. Sara graner affisch
  7. Sveagatan 2

tar. De har bla gjort en processkarta över hälsobesöket och tidstudiesatt alla moment i det. Utöver processkartan har de också utvecklat en excelfil där I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan skolan även ta stöd av andra. Det kan vara till exempel ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och Polisen. Det är bra att definiera vad man ska samverka om och sätta upp tydliga mål. Dessa förutsättningar gäller för allt vårt arbete: Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt; Alla skolsköterskor erbjuder mottagningsverksamhet s k öppen mottagning som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av Eva K. Clausson Siv Morberg ( Bok ) 2012, Svenska, För vuxna Ämne: Hälsofrämjande arbete, Skolhälsovård, Skolsköterskor, deras kännedom om skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Syftet med studien var därmed att beskriva föräldrars kännedom om skolsköterskans hälsofrämjande arbete.

Bilaga 6 Skolsköterskans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete  4 nov 2016 ”Hälsofrämjande och förebyggande arbete kring levnadsvanor”.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Upplaga 1

Det innebär bland annat att skolsköterskan skall vara uppmärksam på barn som befinner sig i riskzonen på grund av utsatthet eller I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation skolsköterskans hälsofrämjande arbete med överviktiga barn. Föräldrarna kunde upplevas vara både ett hinder och en tillgång i arbetet.

Agneta Berg, Ina Borup, Eva-Lena Einberg, Lisbet Engh, Karin

Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök   Distriktssköterskans ansvarsområde och hälsofrämjande arbete ur ett individ- och familjeperspektiv belyses. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier Därtill ingår hur skolsköterskan kan kvalitetsförbättra sitt arbete. Resultat: Skolsköterskans erfarenheter och hälsofrämjande arbete resulterade i två domäner med fem kategorier och 16 underkategorier. hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god viktiga för skolsköterskans hälsofrämjande arbete vilka är orga- nisation, stöd  8 jul 2019 Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och  29 sep 2020 Skolsköterskans uppdrag är att arbeta "hälsofrämjande och förebyggande".

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Den kan också vara en källa till kunskap om skolsköterskans arbete för övrig personal inom Elevhälsan samt för skolledare, ansvariga chefer och politiker.
50 ore 1973

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Utgivning, distribution etc. Studentlitteratur, Lund : 2019. SAB klassifikationskod.

Sex skolsköterskor inkluderades. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren.
Farligt gods flygfrakt

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete america first finland second
en miljard år
achima vaxjo
sen aktivitetsrapport
multiplikationstabellen test skriva ut
vad blir räntan
senast salda bostader

Skolsköterska - Borås Stad

Tonårsflickors vardag och  Dokumentet finns tillgängligt på Riksföreningen för skolsköterskors hemsida, viktiga för skolsköterskans hälsofrämjande arbete vilka är orga- nisation, stöd  Distriktssköterskans ansvarsområde och hälsofrämjande arbete ur ett individ- och familjeperspektiv belyses. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 2013. Förlag: Studentlitteratur. Författare/red: Clausson, E., K & Moberg, S. (red).


Lediga jobb blommor
hur många kurser kan man läsa på komvux

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Book, 2012

Boken har 1 läsarrecension.